Informacje o firmie / Rok założenia Firmy 1987

Co wykonujemy:

Usługi ogrodnicze w pełnym zakresie:

 • kompleksowe urządzanie zieleni wg projektu inwestora lub własnego
 • rekultywacja terenów zielonych
 • remonty elementów małej architektury
 • pielęgnacja i wycinka drzew metodą alpinistyczną w ekstremalnie trudnych warunkach (aktualna opinia Mazowieckiego Konserwatora Przyrody)
 • ukwiecenie ulic, placów i obiektów biurowych
 • pielęgnacja terenów zieleni (parki, zieleńce, ogrody)
 • sadzenie i przesadzanie drzew i krzewów
 • aranżacja i pielęgnacja zieleni wewnętrznej (pełny zakres)
 • dekoracja zielenią konferencji i uroczystości
 • nawadnianie ogrodów i roślinności we wnętrzach
rynek

Prace porządkowe:

 • sprzątanie terenów zewnętrznych i pomieszczeń
 • odśnieżanie

Kwalifikacje Pracownicze:

 • kadra kierownicza wykształcenie wyższe i średnie ogrodnicze, kursy i uprawnienia specjalistyczne (inspektor nadzoru terenów zieleni, chirurgii i pielęgnacji drzew)
 • kadra zawodowa wykształcenie zawodowe ogrodnicze, kursy pielęgnacji drzew
rynek