Ogrody przydomowe

Wykonujemy kompleksowe usługi związane z projektowaniem i urządzaniem ogrodów przydomowych. Wieloletnia działalnośc na rynku i wykształcenie (architektura krajobrazu i ogrodnictwo) pozwala nam na profesjonalne wykonanie ogrodu Państwa marzeń poczynając od konsultacji, projektu, poprzez wykonastwo, kończąc na pielęgnacji.

Niezależnie od kształu czy wielkości działki ogród winien być zaprojektowany w sposób harmonijny, funkcjonalny i wykonany zgodnie ze sztuka ogrodniczą.

Nie bez znaczenia przy końcowym efekcie projektu jak i samego ogrodu są preferencje inwestora co do wyglądu i przeznaczenia ogrodu , dlatego też przeprowadzamy konsultacje i dążymy do pełnego efektu.

Prace związane z realizacją ogrodu przydomowego:

  • niwelacja terenu
  • montaż drenaży, studzienek chłonnych i kanalizacji deszczowej
  • projekt i montaż automatycznego systemu nawadniającego
  • projekt i montaż instalacji oświetleniowej
  • projekt i obsadzenia szaty roślinnej
  • projekt i wykonastwo nawierzchni ogrodowych
  • zakładanie trawników sianych jak równierz z darni
  • wykonywanie elementów małej architektury
  • całoroczna pielęgnacja ogrodu

Inwentaryzacja parku im. Curie-Skłodowskiej

projekt mgr inż. Izabela Linke, inż. Karol Kozioł