Zarząd Cmentarzy Komunalnych

2007 Cmentarz Komunalny w Antoninowie
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów liściastych i iglastych, bylin i pnączy na terenie Cmentarza Wojskowego w Warszawie 2

2008-2010 Cmentarz Komunalny w Antoninowie
Prace ogrodnicze i porządkowe na terenie Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie

Cmentarz Komunalny w Antoninowie

Cmentarz Komunalny w Antoninowie