Zarząd Terenów Publicznych

2010 Przy pomniku Kilińskiego
Ukwiecenie dzielnicy Warszawa Sródmieście pow. waz 147m2 pow. kwietników 115m2

Przy pomniku Witosa

Przy ul.Szopena